Hit

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Mt 11,28

Isten szeret.

Igék a Szentírásból

„Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is.” (1Tessz 2,13)

„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36)

„Az Úr gondoskodik!” (Ter 22,8)

„Ne aggódjatok!” (Mt 6,24-34)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)

„Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.”  (Mt 21,22)

„Elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33)

„Ne szomorkodjatok, mert az Úr öröme a te erőtök.” (Neh 8,10)

„Te, Uram, különösen megerősítettél a reménységben engem.” (Zsolt 4,9)

„A szeretet türelmes.” (1Kor 13,4)

„Az Úr parancsol az áldásnak, (hogy legyen) veled műveidben, s kezed minden munkájában, és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.” (5Móz 28,8)

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” (Róm 8,28)

Szentségimádások Budapesten

Örökimádás templom

Hétfőtől szombatig: reggel 8 órától este 18 óráig. Vasárnap: 12 órától este 18 óráig

1091 Budapest, Üllői út 77.

Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia

Folyamatos (0-24) szentségimádás a Szent Pió Örökimádó kápolnában az év minden napján.

1112 Budapest, Gazdagréti út 14.

Szent István Bazilika

Naponta 9:00-től 19:00-ig a Szentségi kápolnában.

1051 Budapest, Szent István tér 1.

Zarándokhelyek

Pálos Romok, Szűz Mária-szobor

A különleges szobor Szűz Máriát áldott állapotban ábrázolja. A Pálos kolostor romjai a Budakeszi út melletti Szépjuhásznétól kétperces sétával elérhetők.

Imák