Imák a gyermekáldásért

Szent Filoména kilenced

Bevezető ima

Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid lelkét szeretettel. Kérünk Urunk, légy minden tevékenységünk irányadója. Vezesd törekvéseinket, hogy minden cselekedetünk Benned kezdődjék és Veled végződjék. Ámen.

Napi ima

Teljes odaadással fordulunk hozzád Szent Filoména, akit közbenjárónkul választottunk! Te légy szószólónk a Mennyek Országában, Te, akit a Boldogságos Szűz Mária annyira szeretett, hogy megjelent börtönödben és meggyógyította sebeidet. Arra kérünk szívünk teljes bizalmával: őrizz meg minket minden rossztól, hogy lelkünkön semmilyen folt se eshessék, és hogy szívünket tisztaság töltse el. Segíts, hogy felismerjük azt az utat, amit Isten kijelölt számunkra, és életünk végéig azon járjunk.

Kérjük a Te rendkívüli áldozataid alapján ‒ amelyek nemcsak csodálattal töltenek el, de fel is bátorítanak –, hogy eszközöld ki számunka az általunk kívánt kegyelmet, hogy Isten áldjon meg minket egészséges gyermekekkel, amennyiben azok egyeznek az Ő akaratával.

Tudjuk, hogy meghallgatod kéréseinket, ezért kérjük, hogy erősítsd hitünket, növeld reményünket és tökéletesítsd szeretetünket! Imádkozz értünk és szeretteinkért Jézushoz és a Boldogságos Szűz Máriához. Ámen.

Kis Szent Teréz imaharmincad

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Atyánk, Istenünk, tudjuk, hogy Te magad mellé veszed azokat, akik ebben a világban, mint hűséges gyermekek szolgálnak Téged, ezért Kis Szent Teréz segítségét kérjük irántad való szeretete miatt. Benned való feltétel nélküli bizalma és gyermeki ráhagyatkozása azzal a reménnyel töltötte el, hogy „Te teljesíted akaratát az égben, hiszen ő mindig megtette a Te akaratodat a földön.” Az ő közbenjárására bízva magunkat, hittel és teljes ráhagyatkozással kérjük, hallgasd meg imánkat, és áldj meg minket egészséges gyermekekkel.

Mi Atyánk…

Urunk, Jézus, Te az Istentől született Isten vagy, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény. Te az Isten Egyszülött Fia vagy, Urunk és Megváltónk. Emlékezz, hogy Szent Teréz itt a földön szeretetből áldozta fel életét Érted és a lelkek üdvösségéért. Ő „azért akart az égbe menni, hogy jót tegyen a földön”. A Te szeretett jegyesed lett, aki szenvedélyesen kereste dicsőségedet, ezért kérjük őt. Az ő közbenjárásában bízva átadjuk magunkat Neked, alázattal és szeretettel kérjük, hallgasd meg imánkat, és áldj meg minket egészséges gyermekekkel.

Üdvözlégy Mária…

Szelíd, Vigasztaló Szentlélek, Te Urunk és éltetőnk vagy, Akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Te vagy minden szeretet forrása. Te halmoztad el Terézt ingyenes kegyelmeiddel és tökéletes készséget árasztottál ki szívében, hogy szentté válhasson. Most, amikor ő már átlépett az örökkévalóságba, hogy közbenjárjon értünk, hozzá fordulunk imáinkkal. Az ő közbenjárására kérjük, sugalmazd vágyainkat, irányítsd kéréseinket és taníts minket imádkozni szívünk belső szobájában, ahol Te laksz.

Dicsőség az Atyának…

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmunkra, fogadd kéréseinket és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értünk a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint mi. Egyesíts minket testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts minket türelemre, kitartásra és szenvedéseink felajánlására.

Teljesítsd be vágyainkat, ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számunkra, hogy megerősödjünk a mindennapi imádságban és segítséget kapjunk halálunk óráján is, hogy eljuthassunk ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessük Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Ámen